Är du anhörig och behöver stöd i vardagen?
Nu erbjuder vi en 12-veckors kurs för att bli snällare mot dig själv och må bättre.

 

Må-bra-grupp för anhöriga

Är du anhörig och behöver stöd i vardagen? Mind & Meaning erbjuder strategier och verktyg som skiljer sig från det som vanligtvis erbjuds i anhöriggrupper.

Vi övar på:

  • medkänsla till oss själva att bemöta svårigheter, motgångar och besvikelser. Att applicera hjälpsamma strategier i vardagen.
  • känna oss inkluderade och en del i ett större sammanhang. Att stärka vår känsla av tillhörighet och gemenskap.
  • minska självkritik och känslor av skam och skuld. Vi fokuserar på att landa i kroppen och hitta en inre stärkande röst att lyssna till.
  • göra tillvaron mer hanterbar genom acceptans och mod till förändring.

 

Baserat på Compassion Fokuserad Terapi (CFT).

CFT är baserat på många olika bärande ben inom psykologisk forskning exempelvis: affektiv neurovetenskap, anknytningsteori och KBT. Metoden innefattar övningar vilka främjar samarbete i stället för konkurrens, lugn i stället för ångest/krav, förmågor som tolerans för obehag, empati vilka är hjälpsamma för oss att hantera svåra situationer.

Hur är CFT hjälpsamt? Det är lätt att hamna i känslor av hjälplöshet, frustration, ångest, skam/skuld vilka skapar stor stress både inom och utom oss. Med CFT får vi hjälpsamma verktyg att ta hand om starka känslor och hantera obehag. Genom övning öppnar vi oss för medkännande till oss själva och att ta emot omsorg från andra. Vi arbetar med att gå från självkritik till att samarbeta med oss själva och hämta kraft från omgivningen.

Gruppen arbetar med psykoedukation baserat på affektiv neurovetenskap, emotionsreglering och att hitta ett medkännande kompass i livet. Att se vår sårbarhet som nyckeln till förändring och nya möten. Livet är smärtsamt ibland men när vi möts i det med medkänsla kan det kännas mer hanterbart.

 

Vi träffas 1 timme varje vecka under tolv torsdagar klockan 19:00 med start den 14 mars. Anmälan sker via Autism Stockholm.

 

Var? Individkrafts lokaler på Tunnlandsvägen 91C vid Brommaplan.

 

 

Datum för kursen hittar du i vårt kalendarium. Start 14 mars.

Anmälan krävs och görs genom Simple Signup HÄR