Föreningen anordar bad, utflykter, stughelg/familjehelg, vinterkul, spelträffar/kulturinslag,
kunskapsförmedling/föreläsningar/temakvällar, evenemang/bokbord/manifestationer

BAD
Varmvattenbassäng, Skönvik i Säter

Aqua Nova i Borlänge

UTFLYKTER


STUGHELG, FAMILJEHELG

VINTERKUL


SPELTRÄFFAR, KULTURINSLAG


KUNSKAPSFÖRMEDLING, FÖRELÄSNINGAR, TEMAKVÄLLAR


EVENEMANG, BOKBORD, MANIFESTATIONER