Sedan årsmötet i mars 2023 har styrelsen följande utseende:


Maria Ljungberg
Ordförande
Tel: 070-216 33 91
E-post: hm.ljungberg62@gmail.com

Zara Sillén
Vice ordförande
Tel:
E-post: zsillen@hotmail.com

Jan Höglund
Kassör
Tel:
E-post: jan_hoglund@telia.com

Pia Johansson
Sekreterare
Tel: 070-315 09 65
E-post: pia.johansson@autism.se

Linda Kvalöy Johansson
Ordinarie ledamot
Tel: 076-769 06 66
E-post: linda.kvaloy@gmail.com

Pia Lennström
Ordinarie ledamot
Tel: 070-672 95 46
E-post: p.lennstrom@gmail.com

Tina Frost
Ordinarie ledamot
Tel:
E-post: forsbergmartina@hotmail.com

Rickard Bergendahl
Suppleant
Tel:
E-post: rikard.bergendahl@gmail.com

Eva Hellman
Suppleant
Tel:
E-post: hellman.eva@gmail.com

Turid Fredriksson
Suppleant
Tel: 073-8232962
E-post: turfre78@gmail.com

Veronica Johansson
Suppleant
Tel:
E-post: vjohansson@hotmail.com

Catarina Lund Särström
Suppleant
Tel:
E-post: catlunsar@hotmail.com

Anna-Lena Arnell
Suppleant
Tel:
E-post:

Valberedning
Bobo Eriksson
Tel: 070 - 225 84 89
E-post: ulf.bobo@telia.com

Karin Thoring
E-post: karin.thoring@tele2.se
 

Revisor
Klaes Gidlund
Tel: 0250-107 07
E-post: klaes@agentumgruppen.se

Per Sterner
Suppleant