Autism Dalarna:
* deltar i kommunal samverkan
* deltar i regionens samarbetsorgan
* anordnar föreläsningar inom autismområdet
* anordnar träffar för medlemmar och även för icke-medlemmar
* sänder ut medlemsblad två till tre gånger per år, däremellan sänds regelbundet ett e-postbaserat nyhetsbrev ut.

Se bilder som exempel på vad föreningen gör.

Vi är en ideell förening som arbetar för att sprida kunskap och förståelse kring autism. Bland våra medlemmar finns personer som har autism, Aspergers syndrom eller autismliknande tillstånd, familjer och släktingar till personer med funktionshindret samt företag, organisationer, institutioner och enskilda personer som vill stödja föreningen.

Maria Ljungberg
Ordförande
Autism Dalarna

Som medlem får du

  • riksförbundets tidning Tidningen Autism 4 gånger per år (mars, juni, september, december)
  • föreningens medlemsblad Föreningsnytt via brevlådan eller e-post
  • ta del av medlemsaktiviteter och föreläsningar
  • möjlighet att träffa andra med liknande erfarenheter
  • chansen att stödja föreningens arbete med att sprida kunskap om autismspektrumtillstånd