Föreningens e-post dalarna@autism.se
mobil: 076 - 119 90 57

Kontaktuppgifter till enskilda styrelseledamöter