Mer info finns under respektive aktivitet i https://www.autism.se/goteborg/kalender-goteborg/
och även här: https://www.autism.se/goteborg/aktiviteter/

Observera ny hantering av anmälningar till de populära lekträffarna: 
https://www.autism.se/goteborg/kalender-goteborg/lektraff-for-barn-upp-till-7-ar-17-februari/

 

Vi fortsätter med tjejfika. Det blir träff den 29 februari och den 16 maj.

 

Årsmöte den 20 mars.
https://www.autism.se/goteborg/kalender-goteborg/arsmote-2024/