I detta arbete är det viktigt för oss att veta hur situationen ser ut för er medlemmar; vilka svårigheter ni möter, vilket stöd ni behöver, vad som fungerar bra eller mindre bra.

Ni får gärna berätta för oss via telefon eller mail.

Kontaktuppgifter finns under rubriken Kontakt.