Förutom att ordna aktiviteter och träffar arbetar vi med att försöka påverka kommuner och region i frågor som rör er medlemmar. Vi är representerade i många olika brukarråd och får också förfrågningar om att delta i projekt och om att lämna synpunkter i olika sammanhang.

I detta arbete är det viktigt för oss att veta hur situationen ser ut för er medlemmar; vilka svårigheter ni möter, vilket stöd ni behöver, vad som fungerar bra eller mindre bra.

Ni får gärna berätta för oss via telefon eller mail.

Kontaktuppgifter finns under rubriken Kontakt.