Bland föreningens medlemmar finns personer med autism, närstående och professionella. Distriktet har cirka 1600 medlemmar.

Kommuner som ingår i distriktet:

Göteborg, Härryda, Kungälv, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö.

Som medlem får du: 

  • tillgång till våra aktiviteter, till exempel föreläsningar, medlemsträffar, träffgrupper
  • möjlighet till viss rådgivning från förbundskansliet i Stock­holm eller från föreningens kansli (lokala frågor)
  • medlemstidningen Autism som utkommer med 4 nummer per år
  • distriktets tidning Föreningsnytt 2 gånger per år

Genom att vara medlem bidrar du också till att vi kan sprida kunskap och arbeta intressepolitiskt för att förbättra levnadsvillkoren för personer med autism.

Under Bli medlem kan du fylla i ett formulär för att bli medlem hos oss.

Medlemsavgift 2021: Enskild medlem 250 kr/år, familjemedlem 50 kr/år och verksamhet 400 kr/år.

Distriktets stadgar 


Verksamhetsberättelse 2020

 

Organisationsnummer: 855100-8132

Plusgiro: 669758-5

Kontaktinformation till styrelsen

 

Vi finns på Facebook:

Infosida:
Autism- och Aspergerföreningen Distrikt Göteborg

Sluten grupp:
Autism- och Aspergerföreningen Distrikt Göteborg

 

Stötta oss gärna genom att köpa digitala bingolotter:

https://www.bingolotto.se/bingolotter/?customerId=1002080

Bingolotter