Som medlem får du: 

  • tillgång till våra aktiviteter, till exempel föreläsningar, medlemsträffar, träffgrupper
  • möjlighet till viss rådgivning från förbundskansliet i Stock­holm eller från föreningens kansli (lokala frågor)
  • medlemstidningen Autism som utkommer med 4 nummer per år
  • distriktets tidning Föreningsnytt 1-2 gånger per år

Genom att vara medlem bidrar du också till att vi kan sprida kunskap och arbeta intressepolitiskt för att förbättra levnadsvillkoren för personer med autism.

Genom medlemskapet stödjer du även förbundets arbete. 

Fler medlemsförmåner hittar du på sidan Medlemsförmåner.

Medlemsavgiften är för enskild medlem 250 kr/år, hushållsmedlem 50 kr/år och verksamhet 400 kr/år.

Så här blir du medlem

  1. Fyll i formuläret längre ner på sidan. Välj Distrikt Västra Götaland och sen Förening 14 Autism- och Aspergerföreningen Distrikt Göteborg.

  2. Betala direkt med kort eller swish. Du kan också välja att få en faktura till din e-postadress eller att få en faktura skickad per post. Fakturor per post skickas ut två gånger per månad.

  3. Vill du lägga till hushållsmedlem? Fyll i en "huvudmedlem" i formuläret (person över 18 år). När du trycker på skicka kan du i nästa steg lägga till fler hushållsmedlemmar. 

  4. När du betalat din medlemsavgift är du medlem. Medlemskapet löper tolv månader framåt från det att du betalar. Välkommen!

Behandling av personuppgifter

När du registrerar dig som medlem samtycker du till att dina personuppgifter behandlas i förbundets och ditt distrikts register. Personuppgifterna används enbart till hantering av medlemskapet samt informationsutskick.

Mer information om vår behandling av personuppgifter i medlemsregistret hittar du här

Kontakt

Har du frågor om medlemskap kan du kontakta ditt distrikt eller förbundskansliet: info@autism.se