Information om LSS, skola m.m.

 

Det är lätt att göra rätt (LSS)

Förlorade år:

Lanseringsseminarium

Filmer från rapporten

 

Autismspecifik kompetens, Maria Weiselius, UC Autism

Del 1: vimeo.com/385512318
Del 2: vimeo.com/386822548

Hela Spektrat (Min Stora Dag):

   Råd och reflektioner i en oförutsägbar tid
   Mats Jansson
   Anna PG
   Tatja Hirvikoski
   Joanna Lundin

KIS-gruppens konferenser

 

(e-autism) Om känslosmitta

 

 

 

 

Min autism - Barn berättar om hur det är att leva med autism
https://www.svtplay.se/min-autism

Diverse om autism på UR Play:
urplay.se/sok?query=autism

Autism- och Aspergerförbundets rikskonferens 2018:
Flickor och kvinnor med autism (UR Samtiden)

Autism kan uträtta stordåd (animerad kortfilm):
https://www.ur.se/foraldrar/autism-kan-utratta-stordad/

Bildstödstips från Ulrika Aspeflo:
https://www.youtube.com/channel/UC6J2QdFQJpX1B6kyOSe6cWw


På engelska:
 
Stories from the Spectrum:
https://www.autism.org.uk/advice-and-guidance/stories

Chris Packham: Aspergers & Me:
https://vimeo.com/252876361