Att träffa andra i samma situation är värdefullt för många. Föreningen har därför grupper för anhöriga. Vi delar med oss av våra erfarenheter, tips med mera. 

Våra grupper våren 2024 

Föräldragrupp Små barn (upp till 7 år)

Ledare: Elin Aronson

 


Lekträff för barn 0-7 år (barn som ej fyllt 8 år)

Se separat sida.

 

Föräldragrupp Barn 7-14 år

Ledare: Angelica Petras

 

 

Föräldragrupp Vuxna barn

Ledare: Ulla Adolfsson och Anne Lönnermark

 

Träff för mor- och farföräldrar

2 oktober

Ledare: Ulla Adolfsson och Margareta Kärnevik Måbrink

 

Info om anmälan med mera finns i kalendern