Att träffa andra i samma situation är värdefullt för många. Föreningen har därför grupper för anhöriga. Vi delar med oss av våra erfarenheter, tips med mera. 

Våra grupper våren 2024 

Föräldragrupp Små barn (upp till 7 år)

Ledare: Elin Aronson

17 april


Lekträff för barn 0-7 år (barn som ej fyllt 8 år)

Se separat sida.

 

Föräldragrupp Barn 7-14 år

Ledare: Angelica Petras

29 april
11 juni

 

Föräldragrupp Vuxna barn

Ledare: Ulla Adolfsson och Anne Lönnermark

10 april
16 maj

 Info om anmälan med mera finns i kalendern