Att träffa andra i samma situation är värdefullt för många. Föreningen har därför grupper för anhöriga. Vi delar med oss av våra erfarenheter, tips med mera.

Våra grupper:

Föräldragrupp Små barn

Föräldragrupp Barn 7-14 år

Föräldragrupp Vuxna barn

Mor- och farföräldragrupp

Under det senaste året har träffarna hållits digitalt via Zoom, men kanske vi kan ha fysiska träffar efter sommaren. Vi återkommer med information när vi har börjat planera höstens aktiviteter i augusti.