Valberedningen har i uppdrag att ta fram förslag på styrelse och revisorer. Vi i valberedningen söker dig som är intresserad av att engagera dig.

Den som är ledamot eller ersättare i styrelsen för Autism Distrikt Göteborg har möjlighet att aktivt arbeta med de frågor som föreningen arbetar med. Vår målsättning är att ta fram ett förslag på en styrelse med en bred erfarenhet och kompetens.

Är du intresserad? Hör i så fall av dig till valberedningen så får du veta mer och vi får möjlighet att intervjua dig.

Annika Lindström, sammankallande namhee.lindstrom@gmail.com

Nina Timmerbacka timmerbacka@hotmail.com