Pandemin gör det lite svårt att planera stora träffar så vi fokuserar på våra olika träffgrupper, men hoppas kunna göra fler saker längre fram.

Den 23 mars är alla medlemmar välkomna till årsmötet. Vi planerar för att ses på plats.