Vi hoppas då kunna anordna:

Föreläsningar/kurser

Öppet hus

Drop In

Medlemsträffar