2017

Autism- och Aspergerförbundets yttrande över:
Förslag till Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om konsulentverksamheter (26261/2017)
Läs remissvaret som pdf-fil HÄR  

 

Autism- och Aspergerförbundets yttrande över:
Vissa förslag om personlig assistans (S2017/06849/FST)
Läs remissvaret som pdf-fil HÄR

 

Autism- och Aspergerförbundets yttrande över:
Ökade möjligheter till grundläggande behörighet på yrkesprogram och ett estetiskt ämne i alla nationella program (U2017/03537/GV)
Läs remissvaret som pdf-fil HÄR

 

Autism- och Aspergerförbundets yttrande över: 
Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa –Förslag för ett långsiktigt arbete för en god och jämlik hälsa (SOU 2017:47)

 

Autism- och Aspergerförbundets yttrande över:  På lika villkor! - delaktighet, jämlikhet och effektivitet i hjälpmedelsförsörjningen. (SOU 2017:43)
 
 
Autism- och Aspergerförbundets yttrande över: Entreprenad, fjärrundervisning och distansundervisning. (SOU 2017:44)

 

Autism- och Aspergerförbundets yttrande över: Bättre skydd mot diskriminering (SOU 2016:87)

 

Autism- och Aspergerförbundets yttrande över: Samling för skolan – Nationell strategi för kunskap och likvärdighet, (SOU 2017:35), U2017/1967/S
 
 
Autism- och Aspergerförbundets yttrande över: Ökat nationellt ansvar för skolans finansiering som del av remiss Samling för skolan – Nationell strategi för kunskap och likvärdighet, (SOU 2017:35) avsnitt 8.2.

 

Autism- och Aspergerförbundets yttrande över:
Specialpedagogisk kompetens i fråga om neuropsykiatriska svårigheter, (U2017/01365/UH)
 
 
Autism- och Aspergerförbundets yttrande över:
Se barnet! SOU 2017:6

 

Autism- och Aspergerförbundets yttrande över:
Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera (SOU 2016:94)

 

Autism- och Aspergerförbundets yttrande över:
En gymnasieutbildning för alla - åtgärder för att alla unga ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning (SOU 2016:77)

 

Autism- och Aspergerförbundets yttrande över:
Det stämmer! Ökad transparens och mer lika villkor (SOU 2016:66)