Gruppen leds av Delaram Ziaei, som också kallas "Deli". Deli är persisktalande och gruppen för anhöriga till barn och ungdomar med autism är en verksamhet inom Autism Örebro läns verksamhet, men du kan även bo på annan plats i Sverige för att få vara med i gruppen.
Är du intresserad av att veta mer?
Kontakta Deli via:
Telefon: 070-012 44 28
Instagram: @autism_in_my_life