Gruppen leds av Delaram Ziaei, som också kallas "Deli". Deli är persisktalande och gruppen för anhöriga till barn och ungdomar med autism är en verksamhet inom Autism och Aspergerföreningen i Örebro läns verksamhet, men du kan även bo på annan plats i Sverige för att få vara med i gruppen.
Är du intresserad av att veta mer?
Kontakta Deli via:
Telefon: 070-012 44 28
Instagram: @autism_in_my_life