Från januari 2023 har vi två anställda i föreningen som jobbar med skolfrågor och som är föreningens länkar för ökad autismkunskap i skolan. I uppdraget ingår också att stötta föräldrar, barn och ungdomar på olika sätt. 

Hälsningar styrelsen i Autism Örebro län

Välkommen att engagera dig hos oss!

Läs mer om vår verksamhet under Om oss.