Ordförande: Navid Ghannad, Löddeköpinge

Vice ordförande: Larisa Gustavsson, Kristianstad

Ledamot och sekreterare: Lotta Anderson, Lund

Ledamot och skolombud: Annika Sandberg, Malmö

Ledamot och LSS-ombud: Kent Lorentzon, Malmö

Ledamot och LSS-ombud med arbetsmarknadsinriktning: Roland Dreckmann, Billesholm

Ledamot: Linda Petersson-Bloom, Malmö

Suppleant och autismombud: Oli Stephensen, Lund

Suppleant: Svante Lingärde, Lund

Suppleant: Maria Holmén, Malmö

Suppleant: Anna-Karin Wickström, Lund

Suppleant: Hanna Lorentzon, Malmö

 

Valberedning: Lena Wemar, Vellinge; Jenny Lindekrantz, Malmö; Sven-Olof Johansson, Lund