Åke Wannerberg levde sitt liv med Aspergers syndrom, men hade först vetskapen om sin diagnos de sista 20 åren av sitt liv. Januari 2017 grundades Åke Wannerbergs minnesfond i enlighet med önskemål från Åkes anhöriga. 

Syftet med Åke Wannerbergs minnesfond är att ge guldkant i tillvaron för medlemmar i Autism Skåne (organisationsnr. 846002-2927), genom att ge kunskap om autism/Aspergers syndrom som genererar ökad livskvalité. Fondens medel ska användas till kostnader för kurser/utbildningar som är autismrelaterade eller till rekreation/semester som är autismanpassat.

Bidrag kan sökas under hela året, och delas ut löpande. Ansökan ska innehålla fullständigt namn. I ansökan för kurs/utbildning ska framgå syftet, plats och arrangör, fullständig kostnad och hur stor del av kostnaden som sökes. Vid ansökan för rekreation/semester ska plats, vilken autismanpassning som finns och hur stor del av kostnaden som sökes anges.

Inriktning på autism/Aspergers syndrom är ett krav, liksom medlemskap i Autism Skåne. Medlem kan bli tilldelad bidrag en gång per kalenderår, och skriftlig återkoppling inom tre månader efter utbetalning till distriktstyrelsen Autism Skåne, ska ske. Återkopplingen vid kurs/utbildning kan vara i form av kursintyg, och vid rekreation/semester hur autismanpassningen upplevdes.

Distriktstyrelsen i Autism Skåne ansvarar för Åke Wannerbergs minnesfonds värde och utdelning. Max 10 % av fondens värde delas ut per kalenderår. Avkastning från fonden som inte delas ut kan flyttas till nästa kalenderår. Styrelsens uppdrag är att Åke Wannerbergs minnesfonds syfte uppfylls och att flera medlemmar får ta del av fonden.

Tänk på att du ska vara medlem och att kriterierna ska vara uppfyllda när du skickar in din ansökan.

Skicka din ansökan till christin@autismskane.se