Föreningen i Örebro län bildades 1981 av några föräldrar till barn med autism. I Örebrodistriktet är vi nu drygt 600 medlemmar. Men vi vill gärna bli fler! Ju fler vi är, desto mer kan vi vara med och påverka: vård, skola och omsorg via exempelvis brukarråd.

Om du vill bli medlem kostar det 250 kr samt 50 kr/familjemedlem och 350 kr för verksamheter (såsom skolor, ungdomsfritids, korttidsboenden eller LSS boenden). Familjemedlemskap är för personer som delar samma hushåll.

Som huvudmedlem anges person över 18 år.

När du fyllt i medlemsansökan och trycker på skicka kan du lägga till fler familjemedlemmar. Medlem är du först när du har betalat din medlemsavgift. I Örebro distriktet är vi drygt 650 medlemmar. De aktiviteter föreningen erbjuder förläggs på olika platser i Örebro län.