Vi vill gärna bli fler!

Välkommen som medlem hos oss!

Som medlem får du: 

  • tillgång till våra aktiviteter, till exempel föreläsningar, medlemsträffar, träffgrupper
  • möjlighet till viss rådgivning från förbundskansliet i Stock­holm eller från föreningens kansli (lokala frågor)
  • medlemstidningen Autism som utkommer med 4 nummer per år
  • distriktets tidning Föreningsnytt 2 gånger per år

Genom att vara medlem bidrar du också till att vi kan sprida kunskap och arbeta intressepolitiskt för att förbättra levnadsvillkoren för personer med autism.

Genom medlemskapet stödjer du även förbundets arbete. 

Fler medlemsförmåner hittar du på sidan Medlemsförmåner.

Medlemsavgiften är för enskild medlem 250 kr/år, hushållsmedlem 50 kr/år och verksamhet 400 kr/år.

Vi finns på Lillatorpsgatan 10 i Göteborg.

Bli medlem.

Publicerad den 4 maj 2023