Vi vill gärna försöka öppna upp för lite fysiska träffar i höst, men kommer även att fortsätta med digitala träffar. Vi återkommer med information om datum och former. Redan nu är datum klara för Margareta Kärnevik Måbrinks kurs om sociala berättelser (6 och 20 oktober) och föreläsning om autism (27 oktober). Mer info kommer om tid, plats och hur man anmäler sig.

Vi undersöker nu intresset i våra olika grupper för att träffas på Lillatorpsgatan och kommer att utforma aktiviteterna utefter det. Troligen behåller vi det digitala formatet som komplement för att tillgängliggöra vår verksamhet för så många som möjligt.