Under hösten har några grupper kunnat ses på plats med anpassningar för att kunna hålla distans. Vi följer nu utvecklingen noga, så får vi se hur våren kommer att se ut. Information uppdateras löpande här på vår webbplats och på Facebook.

https://www.autism.se/goteborg/kalender-goteborg/

https://www.facebook.com/AutismGoteborg

https://www.facebook.com/groups/181022625257866

 

Stort tack för ert medlemskap! Tack vare er kan vi göra många olika saker. Vi är representerade i många olika brukarråd och projekt, vi ger råd och stöd till människor som hör av sig och vi kan ordna träffgrupper. Vi sprider också kunskap i så många sammanhang vi kan. Era erfarenheter är väldigt viktiga i vårt arbete så vi vill tacka så jättemycket för all värdefull input vi fick om habilitering och för andra saker som ni har hört av er om.

Nu tar vi på kansliet lite julledigt och är på plats igen den 10 januari!

 

God jul och gott nytt år!

Anne & Veronica

 

Foto: Johanna Lönnermark