Se mer information på Vårt Göteborg:

https://vartgoteborg.se/ovrigt/ett-rad-for-fragor-om-funktionsstod-startar-i-goteborg/

 

Rådets elva platser ska fördelas mellan olika funktionsrättsföreningar. Fyra av dessa mandat fördelas till funktionsrättsföreningar som huvudsakligen representerar personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.