Under våren 2021 har Funktionsrätt Göteborg anordnat workshops med programmets tio rättighetsområden som teman. Autism- och Aspergerföreningen Distrikt Göteborg har varit engagerad i dessa workshops och parallellt sammanställt underlag som visar situationen för personer med autism. 

Här är rapporten (länk).

Se mer information under Påverkansarbete-Rapporter.

 

Rapporten har än så länge skickats till Funktionshinderombudsmannen i Göteborgs Stad men den kommer förhoppningsvis att bli användbar i många andra sammanhang också.