Ni hittar all info på vår hemsida:
https://www.autism.se/goteborg/aktiviteter/
https://www.autism.se/goteborg/kalender-goteborg/

Det är bra att hålla koll på hemsidan om man vill delta eftersom saker kan förändras.

Det som finns planerat just nu är:
CaféAsp
40 Plus
Föräldragrupp Små barn (startar den 6 september)
Föräldragrupp barn 7-14 år (startar den 29 september)
Föräldragrupp vuxna barn (startar den 6 oktober)
Träff för mor- och farföräldrar den 28 september
Träff för ensamstående föräldrar den 19 oktober
Kurs i sociala berättelser, 6 och 20 oktober
Informationsträff med Funktionsrätt Göteborg Individstöd 9 november

Träffar för unga vuxna:
En kväll i månaden klockan 18 till 20 kommer Autism och Aspergerföreningen Distrikt Göteborg att ha öppet för unga vuxna som är ca 18-25 år. Vi undrar vad du skulle vilja göra på ett sådant öppet hus? Idéer vi har är att fika, prata enskilt, prata i grupp, spela spel, bjuda in någon gäst, läsa i tidningar och böcker, men vi vill veta vad du som funderar på att komma skulle vilja göra. Vi vill gärna ha in ditt svar senast den 9 september. Maila svaret till Karin Bengtsson, bengtssonkarin0@gmail.com.

Vi vill ha in anmälan innan träffarna så vi kan beräkna fika. När nästa träff är kommer att stå i kalendern.

Under planering:
Träffar för partners