Vi kommer nu i höst att starta upp en möjlighet att ses och dela erfarenheter med varandra. Ibland kör vi ett tema, t ex sysselsättning eller relationer och bjuder in någon som kan prata lite om hur det ser ut för personer med autism och så delar vi med oss av hur det ser ut för oss.

Välkommen till en första träff, tisdagen den 29 augusti kl 18-20.

Vi kommer att vara i Donsörummet på Lillatorpsgatan 10. Det ligger en trappa upp nära föreningens kansli. Vi kommer att bjuda på enkel fika.

Ledare: Linda Mathiasson och Krister Frank

Du kan kontakta dem om du har frågor.

Mail till Linda: linda@lindam.se

Mail till Krister: tulson74@gmail.com

Anmäl dig till tulson74@gmail.com om du vill delta.