”En väg in” är en regiongemensam verksamhet som kommer att bedöma remisser samt erbjuda invånare rådgivning och bedömning av vårdbehov. Om det finns ett behov kommer en tid för första besök kunna bokas till barn- och ungdomspsykiatrin.

”En väg in” är ett regiongemensamt kontaktcenter, med uppdrag att ta emot telefonsamtal, egenremisser och 1177-meddelanden från invånare (barn och ungdomar 0–17 år och/eller vårdnadshavare) samt remisser och rådgivningssamtal från vårdgrannar och samverkanspartners. ”En väg in” är öppet kl. 8.00 till 16.30 helgfri måndag till fredag.

”En väg in” nås på telefonnummer 010 – 435 86 50.
Mer kontaktinformation finns på 1177.se.

Mer information finns här:

https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/amnesomraden/psykisk-halsa/okad-tillganglighet-for-barn-och-unga-med-psykisk-ohalsa/en-vag-in-for-barn-och-unga-med-psykisk-ohalsa/