Efter två års digitala årsmöten kunde vi äntligen ses igen och ha årsmöte i Rotundan. En del av föreningens bibliotek och informationsmaterial visades upp. Efter mötet och Ullas presentation blev det trevlig samvaro med landgång och fika. Vi var ca 30 personer.

På mötet valdes en ny styrelse:

Angelica Petras, ordförande

Nina Timmerbacka, vice ordförande

Lena Mellbratt Stenman, kassör

Anne Hamnebo, ledamot

Petra Dewrang, ledamot

Linda Mathiasson, ledamot

Irma Lindström Kjellberg, ersättare

Karin Bengtsson, ersättare

Avgående ledamöter tackades i efterhand.