Projektet syftar till att undersöka hur erfarenheterna från Covid-19 pandemin kan bidra till att förbättra förutsättningarna för personer med olika former av funktionsnedsättningar att delta i arbetslivet. Vi kommer att undersöka både kortsiktiga och långsiktiga effekter och konsekvenser för personer med funktionsnedsättningar av att arbeta hemifrån och i digitala miljöer samt vilka nya betydelser av social delaktighet och villkor för delaktighet som detta innebär.

Projektet drivs av Göteborgs universitet, Malmö universitet och forskningsinstitutet RISE. Forskningen har stöd från Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE).

Mer information om projektet finns att läsa på projektets webbplats:

https://dworklife.uni.mau.se/ (på engelska) och

https://www.gu.se/forskning/framtidaarbetsliv (på svenska)


Vill du delta i projektet?

Om du vill delta i projektet och dela med dig av dina erfarenheter från Covid-19 pandemin så ber vi dig att anmäla ditt intresse till till projektledaren Jörgen Lundälv, jorgen.lundalv@socwork.gu.se senast den 1 oktober 2022.

Obs! en intresseanmälan är ej bindande och du kan när som helst dra tillbaka din medverkan utan att behöva motivera anledningen till det.

Mer information i pdf-dokumentet.