Vi som bjuder in är Emil och Christoffer, vi har känt varandra sedan vi var små. Vi är nu 27 och 28 år gamla. 

              Christoffer                                           Emil

En av de saker som har fört oss samman är att vi båda har syskon inom autismområdet. Efter många samtal och diskussioner har vi kommit fram till att vi båda saknade ett forum/grupp under vår uppväxt där vi kunde känna en samhörighet med andra syskon i liknande situation. Vi fick i tidig ålder lära oss att ta mycket mer ansvar för vår egen vardag än vad som är vanligt, eftersom vårt syskon behövde mycket mer uppmärksamhet och stöd.   

Ambitionen med denna träff är att skapa en trygg miljö med samhörighet och förståelse, där man har möjlighet att lära känna andra och sig själv bättre. Emil och Christoffer kommer att dela med sig av sina egna erfarenheter med förhoppningen att även andra i gruppen kommer känna sig bekväma med att dela med sig av sina egna erfarenheter. Vi tvingar ingen att dela med sig, men detta är ett ypperligt tillfälle att passa på. Det som berättas under dagen stannar inom gruppen. Kul om det ställs frågor och ni kommer även att få olika uppgifter att diskutera i mindre grupper.  

Efter halva tiden bjuder Autism- och Aspergerföreningen på en lättare fika.

Vi vänder oss till ungdomar från ca 14-17 år.

 

Om covidläget skulle förändras mycket vad gäller sammankomster kan träffen bli digital.