Funktionsrätt Göteborgs Individstöd erbjuder stöd och rådgivning i frågor som rör funktionshinder.

Individstöd kan ge stöd i myndighetskontakter.

Individstöd kan också hjälpa till att skriva anmälningar, ansökningar och överklaganden.

 

Exempel på vanliga ärenden:

  • Frågor om skola, god man och förvaltare.
  • Ansökan eller överklagande av sjukpenning eller sjukersättning.
  • Ansökan eller överklagande av merkostnadsersättning eller aktivitetsersättning.
  • Ansökan om stödinsatser inom LSS och SoL, till exempel boendestöd, hemtjänst, ledsagning och LSS-boende.

Det kommer att finnas utrymme för frågor.

 

Anmäl dig till anmalan@autismgoteborg.se senast den 3 november.

Det kommer att bjudas på fika, så ange gärna eventuella kostallergier vid anmälan.

 

Välkommen!