Du kan som pedagog, assistent, personal, förälder eller chef verkligen göra skillnad för barnet/eleven/den vuxne genom att öka din kunskap. Du kommer att känna dig säkrare i ditt arbete när du får större förståelse för personens sätt att tän ka och förstå tillvaron. Med ökad kunskap kommer du att bidra till en bättre vardag för personer med autism.


Ur innehållet i föreläsningen:


• Varför får personen diagnos?
• Vad är kognition?
• Hur hänger diagnosen ihop med kognitionen?
• Den svåra kommunikationen
• Den besvärliga perceptionen
• Hur kan vi ge stöd?
• Hur kan vi se på livsperspektivet?
• Problembeteende…..för vem?

Föreläsare: Margareta Kärnevik Måbrink


Margareta är speciallärare, handledare och samtalsterapeut med mångårig
erfarenhet av barn, ungdomar och vuxna med neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar. Hon har stor erfarenhet av handledning av personal
samt samtalsstöd till föräldrar och personer med funktionsnedsättning.


Den här föreläsningen vänder sig till alla som kommer i kontakt med personer med autism i alla åldrar och på olika begåvningsnivåer.

 

Pris: 500 kr inkl enkel fika och dokumentation

Sista anmälningsdag 21 oktober

Anmälan är bindande men kan överlåtas

För information och anmälan kontakta
Autism- och Aspergerföreningen
Tel: 0738-22 30 03
E-post: autismasperger.gbg@gmail.com

Vi kommer att möblera så att vi kan hålla säkert avstånd.

Arrangeras i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.