Paula fick diagnoserna Aspergers syndrom och ADD i vuxen ålder och hon har gått den tvååriga informatörsutbildningen om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar på Ågesta Folkhögskola. Hon har skrivit böckerna På ett annat sätt och Att vara vuxen med Aspergers syndrom – Om identitet, relationer och vardagen.

Ur innehållet:

– Att växa upp med autism
– Att få diagnosen
– Hur livet ser ut idag
– Svårigheter och styrkor
– Bemötande


Datum:          Måndagen den 30 oktober
Tid:                 18:00 - 20:00
Plats:             Aulan, 1 trappa upp i FUB-huset på Lillatorpsgatan 10, Göteborg

Kostnad:      
100 kr för medlemmar, 250 kr för övriga. Bindande anmälan med betalning i förväg, men platsen kan överlåtas till någon annan. Instruktioner för betalning fås vid anmälan.

Anmälan:     
Mail till anmalan@autismgoteborg.se senast den 20 oktober.
Max 100 deltagare.                 

Det kommer att vara en paus med en enkel fika som föreningen bjuder på. Meddela eventuella allergier vid anmälan.

Om du vill medlem:

https://www.autism.se/goteborg/bli-medlem/