Genom att öka Din kunskap om autism kan Du som pedagog, assistent, personal, förälder eller chef göra skillnad för barnet/eleven/ den vuxne med autism.

Du kommer att känna Dig säkrare i Ditt arbete när Du får större förståelse för personens sätt att tänka och förstå tillvaron.

Den här föreläsningen kan ge dig grundläggande kunskap om autism och hur tillvaron kan tillrättaläggas på ett begripligt, hanterbart och meningsfullt sätt för personen med autism.

 

Ur innehållet i föreläsningen:

  • Diagnoserna autism, intellektuell funktionsnedsättning
  • Vad innebär kognition?
  • Den svåra kommunikationen
  • Den besvärliga perceptionen
  • Problematiska beteenden
  • Hur kan vi ge stöd?

 

Föreläsare: Margareta Kärnevik Måbrink

Margareta är speciallärare, handledare och samtalsterapeut med mångårig erfarenhet av barn, ungdomar och vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Hon har stor erfarenhet av handledning av personal samt samtalsstöd till föräldrar och personer med funktionsnedsättning.

Den här föreläsningen vänder sig till alla som kommer i kontakt med personer med autism i alla åldrar och på olika begåvningsnivåer.

Pris:            400 kr (200 kr för medl.) inkl. enkel fika och dokumentation

                     OBS! ange ev. matallergier

                      Sista anmälningsdag 18 april

                      Anmälan är bindande men kan överlåtas.