Snabblänkar

Tips

Här visar vi diverse tips som kommit in från våra medlemmar. Har du tips kontakta oss.
 

Förbundets service och stöd hittar du här.


Frågor kring autism.

Under 2020 kommer vi erbjuda alla medlemmar som har frågor kring autism extra stöd genom Utbildningscenter Autisms konsulter. Medlemmarna ges möjlighet att prata med en erfaren konsult som har autismspecifik kompetens. Kontaktuppgifter hittar du här.


Skolenkät
I vår är det dags för Autism- och Aspergerförbundets skolenkät till medlemmar! Vi följer upp den förra enkäten från 2018, där huvudfrågorna rörde stöd, frånvaro och måluppfyllelse. Vi återkommer med mer detaljerad information framöver. Läs gärna om den förra enkäten: https://autism.se/skolenkat_2018.


Här kommer ett tips om att våra barn och unga har möjlighet att ansöka om ”Aktivitetspaket” från ”Min Stora Dag”

Ansökan görs via följande länk: https://www.minstoradag.org/aktiviteter/aktivitetspaket/  Aktivitetspaket från Min Stora Dag

Stiftelsen Min Stora Dag har till huvudsakligt ändamål att i Sverige främja och stödja åtgärder till förmån för barn som lider av livshotande sjukdomar, och därvid särskilt åtgärder som bereder barnen möjlighet att få sina speciella önskedrömmar förverkligade.

”Min Stora Dag” gör skillnad för barn och unga med allvarliga sjukdomar och diagnoser. Varje år får nära 50 000 barn och unga som kämpar, vara med om en Stor Dag som ger extra kraft och glädje i en tuff vardag.

Våra aktivitetspaket är en heldag som genomförs på egen hand, när det passar en själv bäst. De följer ofta ett tema och kan exempelvis innehålla en heldag på en nöjespark, djurpark eller bio och middag. Ibland även en övernattning på hotell.

 

 
Har du sjukersättning eller aktivitetsersättning?

Då kan du köpa Länstrafikens Årskort Senior, även om du inte är senior.

Läs vidare på Länstrafikens hemsida ltr.se. (fliken Biljetter & priser -> Årskort senior med ersättning från Försäkringskassan.)


 Fritid och Rekreation, Östersunds kommun

är en enhet som arbetar för att personer med funktions­nedsättning (LSS) lättare ska kunna delta i olika fritidsaktiviteter.

Har Du en funktionsnedsättning och vill vara aktiv?

Fritid & Rekreation har en sida där ALLA möjliga aktiviteter erbjuds.
https://www.ostersund.se/uppleva-och-gora/idrott-fritid-och-friluftsliv/fritid-for-dig-med-funktionsnedsattning.html


PARASPORT/Jämtland-Härjedalen

Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté (Parasport Sverige) är ett idrottsförbund som organiserar idrott för personer med rörelsehinder, synskada och utvecklingsstörning inom 15 olika idrotter. Förbundet leder också arbetet med Special Olympics, som är bredd- och motionsidrott för personer med utvecklingsstörning.

http://www.parasport.se/jamtland-harjedalen


 Att prata om det som inte sägs – opratat

En webbsida om sådant man ofta inte pratar om i familjer där det finns barn med funktionsnedsättning.

Innehållet i filmerna och berättelserna på opratat.se bygger på vad barn med funktionsnedsättning, syskon, föräldrar och mor- och farföräldrar berättar i intervjuer i möten.

 

Erbjudande till föreningarnas medlemmar

Special Nest är en webbtidning som funnits i drygt två år och bevakar det som händer inom neuropsykiatri. Till exempel frågor som rör personer med autism som LSS, skola, arbete och annan meningsfull sysselsättning. Webbtidningen skildrar olika ståndpunkter och åsikter inom området och vänder sig till yrkesverksamma, familjer, vuxna, ungdomar och personer med egen funktionsnedsättning.

Som medlem i Autism- och Aspergerförbundet har du möjlighet att läsa Special Nest till ett rabatterat pris - 39 kr/mån (ordinarie pris 79 kr/mån) om du betalar med kort som betalningsalternativ.

För att erhålla en personlig rabattkod mejlar du redaktionen@specialnest.se och lämnar namn, adress och telefonnummer och ange att du är medlem i Autism- och Aspergerförbundet. Rabattkoden är personlig och går att använda en gång. Koden kan sedan användas när du startar upp din prenumeration på www.specialnest.se

 

 

Inspirationshäfte för syskonverksamhet

Vi länkar till ett användbart metodhäfte som har tagits fram av Ågrenskas arvsfondsprojekt

Syskonkärlek eller i skuggan av ett syskon. Syftet med häftet är att ge inspiration och

information till personer som vill ha verksamheter för syskon till barn, ungdomar och unga

vuxna med funktionsnedsättningar i familje- och korttidsverksamheten. Materialet finns på

länken: http://www.agrenska.se/globalassets/bilder-agrenska/syskonkompetens/2013/metodhafte/syskonkompetens-metodhafte-2013-.pdf
 

LSS - en viktig lag som urholkas allt mer

LSS är en pluslag. Pluslagstanken innebär att LSS ska komplettera socialtjänstlagen, inte underordnas den.
LSS kom till 1994 och lagen var avsedd att förbättra situationen för personer med omfattande funktionsnedsättningar och ge dem specifika rättigheter som skulle ge dem möjlighet till att leva som andra.
Med begreppet leva som andra menar man att LSS har som syfte att kompensera för funktionsnedsättningen, i förhållande till andra personer utan funktionsnedsättning.
Men verkligheten blev annorlunda.

När det nu gått 20 år så kan vi konstatera att de individuella rättigheterna i viss mån försvunnit. Tillämpningen av lagstiftningen har varit hårdare än ursprungstanken.
Vi heter ReclaimLSS på grund av att det finns anledning att återta intentionen i LSS och göra den till en aktiv och vital del av lagstiftningens fortsatta tillämpning. Om vi förlorar intentionen förlorar vi också kraften i lagstiftningen.
Om pluslagstanken upprätthålls finns det gott hopp om att den nuvarande LSS-tillämpningen kan utvecklas i den riktning som riksdagen ursprungligen avsåg. Kanske även valfriheten.
Vi behöver en lagstiftning som både i teori och praktik lever upp till FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
Därför har vi, tillsammans med FUB, skapat denna sajt – ReclaimLSS

Vill du bidra till att återta LSS? Då är du på rätt ställe. Vi letar personer som vill skriva på sajten, enstaka artiklar eller återkommande.
Oavsett om du skriver om LSS utifrån lokalnivå eller riksnivå är du välkommen i arbetet med att återta LSS.

http://reclaimlss.org/

Vänliga hälsningar

Birgitta Joelsson
Autism & Aspergerföreningen
Stockholms län
 

Pluspolare-kort
 
För personer med funktionsnedsättning som bor i Östersunds kommun.
Om du vill ha hjälp eller sällskap av någon när du ska ut på olika aktiviteter är Pluspolare-kortet bra att ha. Mer info hittar du klicka här.