Teletal är en kostnadsfri tjänst för alla som behöver stöd och hjälp under telefonsamtal. Teletal kan användas om man till exempel har svårigheter med kognition såsom uppmärksamhet, minne och språk. En tolk är med personen i samtalet och kan hjälpa hen med att:

Tolka otydligt tal och svåra ord

Ge stöd för minnet

Anteckna vad som sägs i samtalet

Hjälpa dig i telefonväxlar

Vara en trygghet och ett stöd för dig
 

Den som vill kan provringa med tjänsten för att testa hur den fungerar. Numret till Teletal är 020-22 11 44

Läs mer på Teletals webbplats.