• Sprida kunskap om och öka förståelsen för autism, bland annat genom att anordna föreläsningar

 

  • Verka för rätt anpassat stöd vid undervisning, boende, sysselsättning och fritid

 

  • Skapa kontakter mellan personer med autism, närstående och persona

 

  • Anordna olika medlemsaktiviteter och skapa mötesplatser där medlemmar träffas och byter erfarenheter

Distriktsföreningen Autism Jämtland Härjedalen är öppen för personer som själva har någon form av autism, deras närstående och andra intresserade, t.ex. personal inom utbildning och vård.