Kalendarium för Autism Jämtland Härjedalen 2023 
     
Augusti 12 Medlemsträff – Glösa älgklanen 
  16 Autismträffgrupp, Fagerbacken 28D i Östersund
  19 Emil Musikal på Jamtli (sponsrad aktivitet)
  30 Styrelsemöte 
     
September 3 Medlemsträff – Ridning/träffa hästar
  13 Autismträffgrupp, Fagerbacken 28D i Östersund
  18 Digital föräldragrupp för anhöriga, för erfarenhetsutbyte
  28 Föreläsning om Autism, Bergs kommun
     
Oktober 2 Styrelsemöte
  11 Autismträffgrupp, Fagerbacken 28D i Östersund
  14 Medlemsträff -JympYard, Åre
  17 Digital föräldragrupp för anhöriga, för erfarenhetsutbyte
  20-22 Mamma-SPA helg,
  31 Styrelsemöte
     
November 2 Medlemsträff - Skytte /pilbåge
  11 Medlemsträff – Bad
  15 Autismträffgrupp, Fagerbacken 28D i Östersund
  19 Medlemsträff föräldrar - Tunnbrödsbakning
  30 Styrelsemöte
     
December ?? IKEA-resa (tillsammans med Attention)
  9 Medlemsträff - Bowling 
  11 Medlemsträff- Body Shop 
  13 Autismträffgrupp, Fagerbacken 28D i Östersund
     
Under året undersöks också möjlighet till:
Starta ett Instagram konto
Teaterföreställning med ”Hyper”
Fortsätta med Minecraft online
     
Vi kommer även under året att ägna oss åt att:
 Sprida information och öka förståelsen för autism
 Verka för anpassad utbildning, boende, sysselsättning och fritid
 Skapa kontakter mellan personer med autism, närstående och personal.