* Familjelotsen (Östersunds kommun)

* Parasport Jämtland-Härjedalen

* Teletal - stöd och hjälp under telefonsamtal

* Region Jämtland Härjedalen Vuxenhabiliteringen

* Min stora dag

* Mariko - digital assistent

* Pluspolare-kort Östersund

* Årskort Länstrafiken

* Barn- och ungdomshabilitering Utbildningar och grupper

* Föreläsningar & utbildningar Pedagogiskt Perspektiv

* Opratat - Prata med barn om tankar och känslor