Min Stora Dag jobbar med att skapa Stora Dagar för barn med allvarliga sjukdomar och diagnoser.  Det finns många aktiviteter för familjer och barn att ansöka till.

Länka till https://minstoradag.org/vara-stora-dagar/ansokan-stor-dag/