15/1-24 Fika, kl 13:00                                    
29/1-24 Fika, kl 13:00                                   
30/1-24 Medlemsträff kl 18:00 Prästg. 58, (se separat inbjudan)
12/2-24 Fika kl 13:00                                    
26/2-24 Fika kl 13:00                                    
11/3-24 Fika kl 13:00                                     
18/3-24 Årsmöte kl 18:00 Prästg. 58 (inbjudan skickas senare)   

Fika är alltid på S. Gröngatan 39 och priset är 50 kr/person