Föreningen i Västmanland administrerar två fonder som medlemmar har möjlighet att söka pengar ifrån.

1 Anders Anderssons minnesfond för barn och unga med autismspektrumtillstånd inom KAK-området (Köping, Arboga och Kungsör).
2 000 kr/år under en treårsperiod finns att söka.

2 Ingrid Nordström-Turners minnesfond: "Guldkant" (för det lilla extra som kommun och stat inte bidrar med) för barn och ungdomar med diagnos inom autismspektrumtillstånd i Västmanland.
3 000 kr/år finns att söka.

Ansökan med motivering, vilken fond, ansökt belopp och personuppgifter senast den sista februari varje år till föreningens mejl vastmanland@autism.se

Bidragsmottagaren utses av styrelsens ordförande, kassör samt sekreterare, deras beslut kan inte överklagas.