Autism Västmanlands styrelse 2023.
Har du några frågor så kontakta oss gärna på vastmanland@autism.se 

Ordförande

Louise Eriksson

Vice Ordförande
Cecilia Wiman

Kassör
Carola Orbert Selander

Ledamöter
Wilhelm Bark
Hans Orbert