Autism- och Aspergerföreningen Västmanlands styrelse 2022.
Har du några frågor så kontakta oss gärna på vastmanland@autism.se 

Ordförande

Camilla Rosenberg

Vice ordförande/sekreterare
Louise Eriksson

Kassör
Carola Orbert Selander

Ledamöter
Wilhelm Bark
Adria Betz

Suppleanter
Hilma Persson
Kent Falestål