Autism Västmanlands styrelse 2024.
Har du några frågor så kontakta oss gärna på vastmanland@autism.se 

Ordförande

Rebecca Burlind

Kassör
Carola Orbert Selander

Ledamöter
Wilhelm Bark
Hans Orbert
Linn Gustafsson

Suppleanter
Maria Johansen
Marie Hjalmarsson