Autism- och Aspergerföreningen Västmanlands styrelse 2021.
Har du några frågor så kontakta oss gärna.

Ordförande:
Kent Falestål - 076-166 86 83
kfalestal@gmail.com

Vice ordförande:
Anna Porsvald - 073-595 55 05
aporsvald@gmail.com

Kassör:
Carola Orbert Selander
carola_selander@hotmail.com

Sekreterare:
Emma Beqa
ema_beqa@hotmail.com

Ledamöter:
Lena Falestål Estrada - 073-946 76 59
lena_falestal@hotmail.com

Wilhelm Bark - 072-253 59 92
wilhelm_bark@hotmail.com

Adria Betz
adria.betz@protonmail.com

Suppleanter:
Eva Strömberg - 070-426 27 14
lovebaby71@hotmail.com

Gabrielle Eisenbeitel
g.eisenbeitel@gmail.com

Hilma Persson
perssonhilma@gmail.com

Maria Vallgren Eriksson - 070-533 34 74
maria.vallgreneriksson@gmail.com

Marie Selling Achrén - 070-520 70 83
m.sellingachren@gmail.com