Autism- och Aspergerföreningen Västmanlands styrelse 2022.
Har du några frågor så kontakta oss gärna på vastmanland@autism.se 

Ordförande

Louise Eriksson

Kassör
Carola Orbert Selander

Ledamöter
Wilhelm Bark
Lilia Waléus
Therese Eriksson

Suppleanter
Meryem Benselham