Autism Västmanland arbetar för att skapa bättre villkor för sina medlemmar med autismspektrumtillstånd i Västmanland.

Vår verksamhet bedrivs som en ideell, allmännyttig, förening och verksamheten finansieras genom medlemsavgifter, bidrag från region Västmanland och länets kommuner, föreläsningsintäkter samt gåvor.

Behoven är stora för att barn, ungdomar och vuxna med autismspektrumtillstånd ska kunna få leva ett liv på samma villkor som andra. Du kan hjälpa till i vårt arbete genom att ge ett bidrag till vår verksamhet. Alla bidrag är välkomna - stora som små.

Du kan sätta in pengar via bankgiro samt via Swish. Vill Du att gåvan ska gå till en specifik verksamhet så ange det på inbetalningen.

Bankgiro: 858-2694
Swish: 123 231 4391

Tack för Ditt stöd!

Om Du inte redan är det så kan Du också bli medlem för att stödja föreningen.
Bli medlem