Om du vill skicka post till föreningen: 
Autism- och Aspergerföreningen Västmanland
c/o Falestål
Aromas Väg 10 D
734 39 Hallstahammar

Skicka e-post: vastmanland@autism.se

Telefon: ordförande Kent Falestål når på 076-166 86 83