Om du vill skicka post till föreningen: 

Autism & Aspergerföreningen Västmanland
Lovisagården
Slottsgatan 6
722 11 Västerås


Skicka e-post: vastmanland@autism.se