På Eriksborg i Västerås har föreningen ett kansli. Där finns det ytterligare ett antal föreningar som har sina kanslier. 

I lokalerna finns möjlighet till konferensrum för aktiviteter. 

Adress till Eriksborg, Västerås: 
Hörntorpsvägen 4, ingång 25

Vill man besöka föreningen på Eriksborg (ej nu i pandemitider dock): 
Kontakta ordförande Kent Falestål på 076-166 86 83 då kansliet inte alltid är bemannat.