Under pandemin hade föreningen stora svårigheter med att anordna några fysiska aktiviteter. 

Vi arbetar just nu med att återgå till att arrangera flera fysiska aktiviteter.

Några aktiviteter som föreningen tidigare anordnat är:
Bad
Besök på gård med djur
Bio
LAN-träffar
Ridning
Tjejgrupp
m.m.