Styrelsen ska inom kort besluta om vilka som kommer att vara kontaktpersoner. Därefter kommer informationen ut på hemsidan. 

 

Revisorer
Monica Turner
Revisor nummer 2 kommer att väljas vid ett extra årsmöte under året. 
Maila vastmanland@autism.se så förmedlas kontakten till revisorn.

Valberedning
Margareta Hallner (sammankallande)
Rolf Nöstdal
Maila vastmanland@autism.se så förmedlas kontakten till valberedningen.