Årsmötet hålls digitalt den 25 mars 2024, klockan 17:30
Anmälan senast den 21 mars 2024 på mailadress: vastmanland@autism.se
Ange namn på de som önskar delta samt om du önskar få Verksamhetsberättelse och/eller andra årsmöteshandlingar mailade innan mötet.
Länk till mötet kommer sändas ut i ett separat mail.
Väl mött!