Styrelseledamot Meryem Benselham nominerade vår förening med följande motivering:

 

Jag vill nominera Autism och aspergerförbundet som verkar för bästa möjliga förhållanden för barn, ungdomar och vuxna med autismspektrumtillstånd så att de i största möjliga utsträckning kan leva ett normalt liv i samhället.

Föreningen Samarbetar med myndigheter och organisationer för att personer med autismspektrumtillstånd ska få den vård, utbildning, sysselsättning och det boende som på bästa sätt är anpassat till den enskilde individens behov och förutsättningar.

Utöver detta ordnar Föreningen fysiska aktiviteter för barn och ungdomar med autismspektrumtillstånd
Några aktiviteter som föreningen tidigare anordnat är:
Bad
Besök på gård med djur
Bio
LAN-träffar
Ridning
Tjejgrupp
Grill dagar
m.m.

 

På bild tar Meryem (höger) tillsammans med vår kassör Carola Orbert Selander (vänster) emot checken utanför vårt kansli på Lovisagården i Västerås. Stort tack till Swedbank och sparbanksstiftelsen nya för deras bidrag!